Hetzeilenhuis heeft er bewust voor gekozen om geen gebruik te maken van cookies. Wij respecteren alle vormen van privacy van onze bezoekers en klanten en achten het daarom niet nodig om data over hun surfgedrag te verzamelen. Mede hierdoor voldoet onze website aan de eisen van de AVG wetgeving die van kracht zal worden op 25 mei 2018.
06 57 59 13 52

Corona Crisis

Helaas heeft de corona crisis ervoor gezorgd dat een ieder 1,5 meter afstand moet houden en men zo veel mogelijk binnen moet blijven.

Bij het aanschaffen van uw zeilen is in mijn opinie inmeten en persoonlijk contact erg belangrijk.

In onderling overleg kunt u een afspraak maken waarin wij alle regels die ons zijn opgelegd hanteren en op gepaste afstand blijven tijdens het inmeten.